magazines
CJ CENTER - tidningsproduktion

CJ Center står för produktionen av många kända infotidningar i Finland. Vi sköter de redaktionella och grafiska uppgifterna kring framställningen av t.ex. kund- och medlemstidningar.

Funderar du eller ditt företag på att ge ut en tidning, men projektet känns övermäktigt?

Kontakta oss för tips, råd och kunskap!

CJ Center står för produktionen av bl.a. följande tidningar och tidskrifter:

Röda Korset, SFP-Österbotten, Föreningstidningen, Penionärstidningen, Svenska Yrkesinstitutet, Mellersta Österbottens Yrkeshögskola, Ålands Yrkeshögskola, Evangeliska Folkhögskolan i Östebotten, Västra Nylands folkhögskola, Yrkeshögskolan SydVäst, Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby...

Mera information »
JONNYS FÖRSÄLJNINGSTJÄNST - annonsförsäljning

Jonnys Försäljningstjänst fungerar som annonsförsäljare och -förmedlare för ett stort antal tidningar i Finland.


Som annonsör drar du nytta av vår position som spindeln i nätet - vi har all information om spaltbredder och tryckmetoder, deadlines etc. och du når enkelt många tidningar med en enda kontakt. Dessutom påminner vi dig som annonsör om du glömt en bokning du gjort tidigare.


Tidningar som Jonnys Försäljningstjänst säljer annonser till (upplaga):


 • Österbottniska Posten (50 000 ex)
 • Kyrkpressen (110 000 ex)
 • God Tid (20 000 ex)
 • Finlands Kommuntidning (5 000 ex)
 • Malaxblade (5 000 ex)
 • Resonans (3 000 ex)
 • Folkhälsan (15 000 ex)
 • Vi Hörs (3 000 ex)
 • Pohjalainen Yrittäjä (17 700 ex)
 • City & Archipelago News (60 000 ex)
 • Sportpressen
 • Tidningen Hembygden (11 000 ex)

Även bannerförsäljning till:


Mera information här »